Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 47

O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Barca

Informácie

Vyhlásené (platné): 08.03.2001
Účinné: 23.03.2001
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty

1. PDF 374,44 KB Text VZN č. 47
2. PDF 343,45 KB Príloha č. 1 a 2 k uzn.796/2009 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Kaštieľ - Regulatívy a kompl. urban. návrh
3. RTF 39,73 KB Príloha č.1 k uzn.1020/2009 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Hraničná ul. - Regulatívy
4. PDF 406,97 KB Príloha č.2 k uzn.1020/2009 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Hraničná ul. - Kompl. urban. návrh
5. RTF 35,04 KB Príloha č.1 k uzn.1252/2010 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Gavlovičova - Regulatívy
6. PDF 372,64 KB Príloha č.2 k uzn.1252/2010 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Gavlovičova - Kompl. urban. návrh
7. PDF 375,8 KB Príloha č.1 k uzn.1253/2010 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Pri cintoríne - Kompl. urban. návrh
8. PDF 332,7 KB Príloha č.2 k uzn.1253/2010 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Pri cintoríne - Energetika
9. PDF 303,93 KB Príloha č.3 k uzn.1253/2010 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Pri cintoríne - Vodné hospodárstvo
10. PDF 303,95 KB Príloha č.1 k uzn. 463/2012 Záväzná časť - Zmeny a doplnky Regulatívov územného rozvoja
11. ZIP 3,2 MB Príloha č.2 k uzn. 463/2012 Komplexný urbanistický návrh - návrh dopravy
12. ZIP 2,13 MB Príloha č.3a k uzn. 463/2012 Tech. infraštruktúra - Vodné hospodárstvo
13. ZIP 2,19 MB Príloha č.3b k uzn. 463/2012 Tech. infraštruktúra - energetika a elektronické komunikácie
14. PDF 2,8 MB Príloha č.1 k uzn. 1226/2018 ZaD ÚPN-Z Barca 2017 - sprievodná správa a záväzná časť
15. ZIP 1,37 MB Príloha č.2a - 2f k uzn. 1226/2018 ZaD ÚPN-Z Barca 2017 - komplexný urbanistický návrh
16. ZIP 954,47 KB Príloha č.3a - 3e k uzn. 1226/2018 ZaD ÚPN-Z Barca 2017 - návrh technickej infraštruktúry
17. ZIP 35,14 MB Prílohy k uzn. 454/2024 ÚPN-Z Barca ZaD č10_2023: návrh záväznej časti, komplexný urbanistický návrh a tech. infraštruktúra