Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 39

Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hospodárskej – sídelnej aglomerácie Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 07.07.1998
Účinné: 22.07.1998
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1994 - 1998

Dokumenty

1. PDF 471,4 KB Text VZN č. 39
2. PDF 555,28 KB Príloha č.1 Regulatívy pre usporiadanie územia hospodársko – sídelnej aglomerácie K o š i c e
3. JPEG 289,12 KB Grafická príloha ZAD ÚPN Z Krásna - Na Hore - č. výkresu 1
4. JPEG 274,1 KB Grafická príloha ZAD ÚPN Z Krásna - Na Hore - č. výkresu 2
5. JPEG 244,62 KB Grafická príloha ZAD ÚPN Z Krásna - Na Hore - č. výkresu 3
6. JPEG 290,09 KB Grafická príloha ZAD ÚPN Z Krásna - Na Hore - č. výkresu 3.1
7. PDF 463,96 KB Grafická príloha č. 3/1 Zad ÚPN HSA Košice lokalita: kasárne kpt. Jaroša
8. PDF 289,7 KB Grafická príloha č. 3/2 Zad ÚPN HSA Košice lokalita: Južná trieda
9. PDF 150,25 KB Grafická príloha č. 3/3 Zad ÚPN HSA Košice lokalita: Šebastovce
10. PDF 328,47 KB Grafická príloha č. 3/4 Zad ÚPN HSA Košice lokalita: Koš. Nová Ves - Cintorín
11. PDF 332,83 KB Grafická príloha č. 3/5 Zad ÚPN HSA Košice lokalita: Výslnie
12. PDF 401,99 KB Grafická príloha č.1 ZaD ÚPN HSA Košice lokalita: Stará sečovská - Kankord
13. PDF 290,91 KB Grafická príloha č.2 ZaD ÚPN HSA Košice lokalita: Šaca - Buzinská
14. PDF 398,86 KB Grafická príloha č.3 ZaD ÚPN HSA Košice lokalita: Ferrocentrum
15. PDF 352,61 KB Grafická príloha č.4 ZaD ÚPN HSA Košice lokalita: Stará sečovská - Kankord, záber PPF
16. PDF 1,63 MB Grafická príloha k uzn.381/2008 ZaD ÚPN HSA Košice, lokality: Krásna - Východ a V.Opátske - Pri nábreží a Záhrady
17. PDF 869,28 KB Grafická príloha k uzn.576/2008 ZaD ÚPN HSA Košice - lokality: Moskovská, Pri cintoríne, Pri dome kultúry
18. PDF 141,2 KB Grafická príloha č.1 k uzn.625/2008 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Barca, Za železnicou - Komplexný urbanistický návrh
19. PDF 1,24 MB Grafická príloha č.2 k uzn.625/2008 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Barca, Za železnicou - Vodné hospodárstvo
20. RTF 25,39 KB Príloha č.1 k uzn.674/2008 Doplnok Regulatívov pre územný rozvoj
21. PDF 1,09 MB Grafická príloha 1b k uzn.741/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Za Hornádom - Regulatívy
22. PDF 103,58 KB Grafická príloha 1c k uzn.741/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Trolejbusová - Regulatívy
23. PDF 792,46 KB Grafická príloha 2b k uzn.741/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Za Hornádom - Kompl. urban. návrh
24. PDF 136,82 KB Grafická príloha 2c k uzn.741/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Trolejbusová - Kompl. urban. návrh
25. PDF 593,6 KB Grafická príloha 3d k uzn.741/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Za Hornádom - Tech. infraštruktúra: elektrina
26. PDF 538,99 KB Grafická príloha 3e k uzn.741/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Za Hornádom - Tech. infraštruktúra: teplo, plyn
27. PDF 363,63 KB Príloha č.1 a č.2 k uzn.773/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Barca, Kaštieľ - Regulatívy a kompl. urban. návrh
28. PDF 670,63 KB Grafická príloha č.1 k uzn. 793/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Napájadlá - Kompl. urban. návrh
29. PDF 503,19 KB Grafická príloha č.1 k uzn. 794/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Magnezitárska - Záväzná časť
30. PDF 683,98 KB Grafická príloha č.2a k uzn. 794/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Magnezitárska - Kompl. urban. návrh
31. PDF 502,69 KB Grafická príloha č.3a k uzn. 794/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Magnezitárska - Tech. infraštruktúra: voda, kanál
32. PDF 429,04 KB Grafická príloha č.3b k uzn. 794/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Magnezitárska - Tech. infraštruktúra: teplo, plyn
33. PDF 793,79 KB Prílohy k uzn. 833/2009 Rozšírenie priem. parku Pereš - letisko, Kompl. urban. návrh, voda, teplo, plyn, el. siete
34. PDF 517,28 KB Príloha č.1 k uzn. 854/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Za Baránkom - Kompl. urban. návrh
35. PDF 121,21 KB Grafická príloha č.1 k uzn. 910/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ľudvikov dvor - Regulatívy
36. PDF 546,15 KB Grafická príloha č.2 k uzn. 910/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ľudvikov dvor - Kompl. urban. návrh
37. PDF 429,21 KB Grafická príloha č.4/1 k uzn. 910/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ľudvikov dvor - Vodné hospodárstvo
38. PDF 487,73 KB Grafická príloha č.5/1 k uzn. 910/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ľudvikov dvor - Tech. infraštruktúra: teplo, plyn
39. PDF 443,22 KB Grafická príloha č.6/1 k uzn. 910/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ľudvikov dvor - Tech. infraštruktúra: el.energia
40. PDF 586,08 KB Grafická príloha k uzn. 910/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ľudvikov dvor - Schéma verejnoprosp. stavieb
41. PDF 359,5 KB Grafická príloha č.1 k uzn. 911/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Krásna, Golianova - Kompl. urban. návrh
42. PDF 2 MB Grafická príloha č.1 k uzn. 912/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Barca, Gavlovičova - Kompl. urban. návrh
43. PDF 116,42 KB Grafická príloha č.1 k uzn. 1003/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: VŠA - Regulatívy
44. JPEG 337,56 KB Grafická príloha č.2 k uzn. 1003/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: VŠA - Kompl. urban. návrh
45. RTF 74,08 KB Grafická príloha č.1 k uzn. 1017/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ťahanovce sever - Zmena v regulatívoch
46. PDF 1,14 MB Grafická príloha 3/1 k uzn. 1017/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ťahanovce sever - Kompl. urban. návrh
47. PDF 870,96 KB Grafická príloha 4/1 k uzn. 1017/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ťahanovce sever - Vodné hospodárstvo
48. PDF 810,28 KB Grafická príloha 5/1 k uzn. 1017/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ťahanovce sever - Zásobovanie teplom a plynom
49. RTF 42,85 KB Grafická príloha č.1 k uzn. 1018/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Čičky - Regulatívy
50. PDF 419,72 KB Grafická príloha 3/1 k uzn. 1018/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Čičky - Kompl. urban. návrh
51. PDF 433,03 KB Grafická príloha č.1 k uzn. 1019/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Hraničná ul. - Kompl. urban. návrh
52. PDF 487,36 KB Grafická príloha č.1 k uzn. 1021/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Kavečany východ - Kompl. urban. návrh
53. RTF 39,3 KB Grafická príloha č.1 k uzn. 1022/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Šaca USSteel - Regulatívy
54. PDF 78,93 KB Grafická príloha 3/1 k uzn. 1022/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Šaca USSteel - Kompl. urban. návrh
55. PDF 2,83 MB Grafická príloha 5/1 k uzn. 1022/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Šaca USSteel - Zásobovanie teplom a plynom
56. PDF 166,33 KB Grafická príloha 6/1 k uzn. 1022/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Šaca USSteel - Zásobovanie el. energiou
57. PDF 294,03 KB Grafická príloha č.1 k uzn. 1023/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Girbeš - Regulatívy
58. PDF 426,88 KB Grafická príloha 3/1 k uzn. 1023/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Girbeš - Kompl. urban. návrh
59. PDF 1,02 MB Grafická príloha 4/1 k uzn. 1023/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Girbeš - Vodné hospodárstvo
60. PDF 936,58 KB Grafická príloha 5/1 k uzn. 1023/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Girbeš - Zásobovanie teplom a plynom
61. PDF 831,64 KB Grafická príloha 6/1 k uzn. 1023/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Girbeš - Zásobovanie el. energiou
62. RTF 93,96 KB Grafická príloha č.1 k uzn. 1250/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: MČ Šaca - Regulatívy
63. PDF 393,21 KB Grafická príloha 2/1 k uzn. 1250/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: MČ Šaca - Verejná doprava
64. PDF 2,15 MB Grafická príloha 3/1 k uzn. 1250/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: MČ Šaca - Kompl. urban. návrh
65. PDF 373,38 KB Grafická príloha 4/1 k uzn. 1250/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: MČ Šaca - Vodné hospodárstvo
66. PDF 416,26 KB Grafická príloha 5/1 k uzn. 1250/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: MČ Šaca - Energetika
67. PDF 367,09 KB Grafická príloha k uzn. 1250/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: MČ Šaca - Verejno-prospešné stavby
68. PDF 340,39 KB Grafická príloha 1/1 k uzn. 1298/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Vyšné Opátske - Kompl. urban. návrh
69. PDF 288,84 KB Grafická príloha 1/2 k uzn. 1298/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Vyšné Opátske - Kompl. urban. návrh
70. PDF 463,09 KB Grafická príloha 2 k uzn. 1298/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Vyšné Opátske - Zásobovanie el. energiou
71. PDF 308,34 KB Príloha č.1 k uzn. 1300/2010 ZaD ÚPN HSA Košice - Záväzné regulatívy
72. ZIP 3,87 MB Príloha č.2 k uzn. 1300/2010 ZaD ÚPN HSA Košice - Kompl. urban. návrh - graf. príloha 3/1 až 3/11
73. PDF 139,67 KB Príloha č.1 k uzn. 28/2011 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Premyselný park Letisko - Záväzné regulatívy
74. PDF 578,58 KB Príloha č.2 k uzn. 28/2011 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Premyselný park Letisko - Kompl. urban. návrh
75. PDF 381,15 KB Príloha č.1 k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Záväzná časť
76. ZIP 1,32 MB Príloha č.2A k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Kompl. urbanistický návrh
77. PDF 2,19 MB Príloha č.2B-1 k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Kompl. urb. návrh: Doprava, infraštruktúra
78. PDF 2,59 MB Príloha č.2B-2 k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Kompl. urb. návrh: Doprava, infraštruktúra
79. PDF 1,17 MB Príloha č.2B-3 k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Kompl. urb. návrh: Doprava, infraštruktúra
80. PDF 3,77 MB Príloha č.3A k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Vodné hospodárstvo
81. PDF 3,36 MB Príloha č.3B k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Teplo a plyn
82. PDF 3,21 MB Príloha č.3C k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - El. energia
83. PDF 2,41 MB Príloha č.4 k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Dopravné vybavenie
84. PDF 654,72 KB Príloha č.1 k uzn. 552/2013 ZaD ÚPN HSA Košice 2012 - Záväzná časť (text)
85. ZIP 1,04 MB Príloha č.2 k uzn. 552/2013 Komplexný urbanistický návrh - lokality: Magnezitárska, Za Hornádom a Napájadlá
86. ZIP 758,05 KB Príloha č.3 k uzn. 552/2013 Technická infraštruktúra - lokality: Za Hornádom a Napájadlá
87. ZIP 512,34 KB Príloha č.4 k uzn. 552/2013 Verejné a dopravné vybavenie - lokality: Magnezitárska, Za Hornádom a Napájadlá
88. PDF 216,28 KB Príloha č.1 k uzn. 729/2013 ZaD ÚPN HSA Košice 2013 - Záväzná časť (text)
89. PDF 3,36 MB Príloha č.2 k uzn. 729/2013 Schémy záväznej časti verejnoprospešných stavieb
90. ZIP 2,31 MB Príloha č.4 k uzn. 729/2013 Verejné a dopravné vybavenie (1. časť)
91. ZIP 2,54 MB Príloha č.4 k uzn. 729/2013 Verejné a dopravné vybavenie (2. časť)
92. PDF 2,84 MB Príloha č.4 k uzn. 729/2013 Verejné a dopravné vybavenie (Legenda)
93. PDF 1,69 MB Príloha č.1 k uzn. 890/2014 ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2013 č. 86 - 94, Záväzná časť
94. PDF 2,3 MB Príloha č.2 k uzn. 890/2014 ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2013 č. 86 - 94, Komplexný urbanistický návrh
95. PDF 861,58 KB Príloha č.1 k uzn. 138/2015 ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014 č. 95 - 99, Záväzná časť
96. PDF 1,1 MB Príloha č.2 k uzn. 138/2015 ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014 č. 95 - 99, Komplexný urbanistický návrh
97. PDF 397,88 KB Príloha č.3 k uzn. 138/2015 ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014 č. 95 - 99, Technická infraštruktúra
98. PDF 195,44 KB Príloha k uzn. 285/2015 ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2015 - Sprievodná správa
99. PDF 2,27 MB Príloha č.1 k uzn. 285/2015 Regulatívy pre usporiadanie územia - záväzná časť
100. ZIP 3,63 MB Príloha č.2 k uzn. 285/2015 Komplexný urbanistický návrh č. 100, 101 a 106
101. ZIP 2,17 MB Príloha č.2 k uzn. 285/2015 Komplexný urbanistický návrh č. 102, 103 a 104
102. ZIP 3,43 MB Príloha č.2 k uzn. 285/2015 Komplexný urbanistický návrh č. 105 a 108
103. PDF 2,92 MB Príloha č.2 k uzn. 285/2015 Komplexný urbanistický návrh č. 109
104. ZIP 1,78 MB Príloha č.3 k uzn. 285/2015 Vodné hospodárstvo
105. ZIP 2,37 MB Príloha č.3 k uzn. 285/2015 Zásobovanie e. energiou a plynom
106. ZIP 3,08 MB Príloha č.4 k uzn. 285/2015 Verejné dopravné vybavenie
107. ZIP 2,96 MB Príloha č.5 k uzn. 285/2015 ÚPN HSA legenda
108. ZIP 1,44 MB Príloha č.1 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Sprievodná správa a záväzná časť
109. ZIP 2,7 MB Príloha č.2 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Schémy záväznej časti - MĆ Barca, MČ Luník IX
110. ZIP 2,34 MB Príloha č.2 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Schémy záväznej časti - MĆ Nad jazerom, MČ Juh
111. ZIP 1,45 MB Príloha č.2 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Komplexný urbanistický návrh - MČ Lunik IX
112. ZIP 2,99 MB Príloha č.2 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Komplexný urbanistický návrh - MČ Nad jazerom a Legenda
113. ZIP 2,42 MB Príloha č.3 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Zásobovanie el. energiou /1
114. ZIP 2,71 MB Príloha č.3 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Zásobovanie el. energiou /2
115. ZIP 1,87 MB Príloha č.3 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Zásobovanie el. energiou /3
116. ZIP 2,25 MB Príloha č.3 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Zásobovanie el. energiou /4
117. ZIP 1,37 MB Príloha č.4 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Verejné dopravné vybavenie
118. PDF 2,15 MB Príloha č.5 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Informatívna situácia riešených lokalít
119. PDF 465,42 KB Príloha č.1 k uzn. 477/2008 ZaD Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Východné mesto
120. PDF 409 KB Príloha č.2 k uzn. 477/2008 ZaD Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Východné mesto - náložka
121. PDF 356,69 KB Príloha č.1 k uzn. 675/2008 ZaD Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Heringeš
122. PDF 302,04 KB Príloha č.2 k uzn. 675/2008 ZaD Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Heringeš - náložka
123. PDF 731,17 KB Príloha k uzn. 1018/2018 - ÚPN HSA Košice, ZaD 2017 Záväzná textová časť
124. PDF 2,18 MB Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - ÚPN HSA Košice, ZaD 2017 Informatívna situácia riešených lokalít
125. PDF 2,53 MB Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 123 - 124 MČ Lorinčík - Komplexný urb. návrh - lokality: Pri Lorinčíku, Breziny Východ
126. PDF 2,68 MB Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 125 MČ Darg. hrdinov Komplexný urb. návrh - lokalita: Stará Sečovská cesta
127. PDF 3,11 MB Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 126 MČ Západ Komplexný urb. návrh - lokalita: Grot
128. PDF 3,13 MB Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 127 MČ Juh Komplexný urb. návrh - lokalita: Žižkova
129. PDF 1,93 MB Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 128 MČ Krásna Komplexný urb. návrh - lokalita: na Močidlách
130. PDF 3,17 MB Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 129 MČ Staré mesto, Západ Komplexný urb. návrh - lokalita: Vojenská
131. PDF 2,78 MB Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 130 MČ Ťahanovce Komplexný urb. návrh - lokalita: Krematórium
132. PDF 2,93 MB Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 132 MČ Ťahanovce Komplexný urb. návrh - lokalita: Pri cintoríne
133. PDF 2,45 MB Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 133 MČ Kavečany Komplexný urb. návrh - lokalita: Vitalina
134. PDF 283,47 KB Grafická príloha k uzn. 1018/2018 Legenda
135. PDF 731,17 KB Príloha k uzn. 1018/2018 - ÚPN HSA Košice, ZaD 2017 Záväzná textová časť
136. PDF 256,75 KB Príloha k uzn. 1085/2018 - ÚPN HSA Košice, ZaD 2017 Záväzná textová časť
137. PDF 2,18 MB Príloha k uzn. 1085/2018 - ÚPN HSA Košice, ZaD 2017 Informatívna situácia riešených lokalít
138. PDF 2,53 MB Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 123 - 124 MČ Lorinčík Komplexný urb. návrh - lokality: Pri Lorinčíku, Breziny Východ
139. PDF 2,68 MB Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 125 MČ Darg. hrdinov Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Stará Sečovská cesta
140. PDF 3,11 MB Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 126 MČ Západ Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Grot
141. PDF 3,13 MB Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 127 MČ Juh Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Žižkova
142. PDF 1,93 MB Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 128 MČ Krásna Komplexný urbanistický návrh - lokalita: na Močidlách
143. PDF 3,17 MB Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 129 MČ Staré mesto, Západ Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Vojenská
144. PDF 2,78 MB Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 130 MČ Ťahanovce Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Krematórium
145. PDF 2,93 MB Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 132 MČ Ťahanovce Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Pri cintoríne
146. PDF 2,45 MB Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 133 MČ Kavečany Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Vitalina
147. PDF 283,47 KB Grafická príloha k uzn. 1085/2018 Legenda
148. PDF 87,34 KB Príloha č.1 k uzn. 1145/2018 ÚPN HSA Košice, ZaD 2018, lokalita Grot - Sprievodná správa
149. PDF 104,14 KB Príloha č.2 k uzn. 1145/2018 ÚPN HSA Košice, ZaD 2018, lokalita Grot - Záväzná časť
150. PDF 644,2 KB Príloha č.3 k uzn. 1145/2018 ÚPN HSA Košice, ZaD 2018, lokalita Grot - Situacia
151. PDF 2,87 MB Príloha č.4 k uzn. 1145/2018 ÚPN HSA Košice, ZaD 2018, lokalita Grot - Schéma záv.časti
152. PDF 291,32 KB Príloha k uzn. 1227/2018 - ÚPN HSA Košice, ZaD 2018 Záväzná textová časť
153. ZIP 2,95 MB Grafická príloha k uzn. 1227/2018 - zmena č.134 lokalita: Stará sladovňa - Kompl. urb. návrh a schéma záv. časti a verejnoprosp. stavieb
154. ZIP 3,18 MB Grafická príloha k uzn. 1227/2018 - zmena č.135 lokalita: Všešportový areál - Kompl. urb. návrh a verejné dopravné vybavenie
155. ZIP 1,48 MB Grafická príloha k uzn. 1227/2018 - zmena č.137 Koš. N. Ves, lokalita - pri cintoríne - Zásobovanie el. energiou a schéma záv. časti a verejnoprosp. stavieb
156. ZIP 1,1 MB Grafická príloha k uzn. 1227/2018 - zmena č.138 Šebastovce - Zásobovanie teplom a plynom a schéma záv. časti a verejnoprosp. stavieb
157. ZIP 12,92 MB Grafická príloha k uzn. 630/2021 Zmeny a doplnky č.17/2020
158. PDF 1005,04 KB Príloha č.1 k uzn. 804/2021 - ÚPN HSA Košice, ZaD 16/2019 Lokalita: Tlačiarne - Smerná časť (čistopis)
159. PDF 1,27 MB Príloha č.2 k uzn. 804/2021 - ÚPN HSA Košice, ZaD 16/2019 Lokalita: Tlačiarne - Záväzná časť (čistopis)
160. PDF 3,16 MB Príloha č.3 k uzn. 804/2021 - ÚPN HSA Košice, ZaD 16/2019 Lokalita: Tlačiarne - Grafická časť (čistopis)
161. ZIP 5,68 MB Príloha k uzn. 940/2022 - ÚPN HSA Košice, ZaD 18/2021 Záväzná časť (návrh upravený po prerokovaní), Komplexný urbanistický návrh a zásobovanie elektrickou energiou
162. ZIP 40,42 MB Príloha k uzn. 1103/2022 - ÚPN HSA Košice, ZaD 19/2021 Regulatívy, schéma záväznej časti a VPS, Komplexný urbanistický návrh, technická infraštruktúra, doprava
163. ZIP 55,97 MB Príloha k uzn. 53/2022 - ÚPN HSA Košice, ZaD 20/2022 Regulatívy, komplexný urbanistický návrh, technická infraštruktúra, doprava

Zmeny a doplnky

1. PDF 58,84 KB Zmena VZN v r. 1998 na základe uznesenia č. 868 a 957
2. PDF 58,5 KB Zmena VZN v r. 2000 na základe uznesenia č. 293
3. PDF 58,38 KB Zmena VZN v r. 2000 na základe uznesenia č. 423
4. PDF 58,74 KB Zmena VZN v r. 2000 na základe uznesenia č. 472
5. PDF 59,32 KB Zmena VZN v r. 2001 na základe uznesenia č. 661
6. PDF 58,89 KB Zmena VZN v r. 2001 na základe uznesenia č. 702
7. PDF 58,85 KB Zmena VZN v r. 2001 na základe uznesenia č. 772
8. PDF 58,88 KB Zmena VZN v r. 2002 na základe uznesenia č. 885
9. PDF 58,76 KB Zmena VZN v r. 2002 na základe uznesenia č. 991
10. PDF 58,82 KB Zmena VZN v r. 2002 na základe uznesenia č. 992
11. PDF 59,28 KB Zmena VZN v r. 2003 na základe UZNESENIA: 78. Zmeny a doplnky Územného plánu HSA Košice lokality: Šaca, Jahodná, KVP - Pri vodojeme (PDF - 39,17 KB)
12. PDF 59,89 KB Zmena VZN v r. 2004 na základe UZNESENIA: 463. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice (PDF - 39,57 KB)
13. PDF 31,17 KB Zmena VZN v r. 2004 na základe UZNESENIA: 584. Zmeny a doplnky ÚPN HSA v lokalite Dargovských hrdinov VIII (PDF - 39,39 KB)
14. PDF 46,36 KB Zmena VZN v r. 2005 na základe UZNESENIA: 845. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalitách Barca, Košická Nová Ves (RTF - 14,88 KB)
15. PDF 46,49 KB Zmena VZN v r. 2005 na základe UZNESENIA: 849. Zmeny a doplnky ÚP HSA Košice v lokalitách Nemocnica I a Nemocnica II (RTF - 18,08 KB)
16. PDF 46,38 KB Zmena VZN v r. 2006 na základe UZNESENIA: 985. Zmena a doplnky územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice v lokalite Krásna – Pri jazere (RTF - 12,7 KB)
17. PDF 46,44 KB Zmena VZN v r. 2006 na základe UZNESENIA: 988. Zmeny a doplnky územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice v lokalitách Breziny, Košariská (RTF - 15,36 KB)
18. PDF 31,41 KB Zmena VZN v r. 2006 na základe UZNESENIA: 1040. Zmeny a doplnky ÚP HSA Košice v lokalite Pivovar (RTF - 15,66 KB)
19. PDF 31,44 KB Zmena VZN v r. 2006 na základe UZNESENIA: 1153. Zmeny a doplnky Územného plánu HSA Košice v lokalitách 2 – 8 (RTF - 21,12 KB)
20. RTF 9,18 KB Zmena VZN v r. 2006 na základe UZNESENIA: 1239. Zmeny a doplnky Územného plánu HSA Košice v lokalite Krásna - Na hore (RTF - 14,17 KB)
21. RTF 22,55 KB Zmena VZN v r. 2007 na základe UZNESENIA: 170. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice lokality: Výslnie, Košická Nová Ves, Kasárne kpt. Jaroša, Južná trieda, Šebastovce (RTF - 17,98 KB)
22. RTF 12,26 KB Zmena VZN v r. 2007 na základe UZNESENIA: 309. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalitách Stará sečovská – Kankord, Šaca – Buzinská a Ferrocentrum (RTF - 12,54 KB)
23. RTF 10,77 KB Zmena VZN v r. 2008 na základe UZNESENIA: 381. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalitách Vyšné Opátske a Krásna - Východ (RTF - 12,98 KB)
24. RTF 9,73 KB Zmena VZN v r. 2008 na základe UZNESENIA: 576. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalitách Moskovská, Pri cintoríne, Za domom kultúry (RTF - 19,54 KB)
25. RTF 11,9 KB Zmena VZN v r. 2008 na základe UZNESENIA: 625. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Barca, Za železnicou (RTF - 17,37 KB)
26. RTF 27,55 KB Zmena VZN v r. 2008 na základe UZNESENIA: 674. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, doplnok Regulatívov pre usporiadanie územia (RTF - 16,79 KB)
27. RTF 16,11 KB Zmena VZN v r. 2008 na základe UZNESENIA: 675. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Heringeš (RTF - 18,26 KB)
28. RTF 26,35 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 741. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice lokality Za Hornádom, Trolejbusová (RTF - 21,25 KB)
29. RTF 14,85 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 773. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Kaštieľ (RTF - 19,61 KB)
30. RTF 24,89 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 793. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Napájadlá (RTF - 16,19 KB)
31. RTF 17,52 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 794. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Ťahanovce – Magnezitárska (RTF - 28,58 KB)
32. RTF 19,31 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 833. Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice v lokalite Rozšírenie priemyselného parku Pereš – letisko (RTF - 18,24 KB)
33. RTF 14,83 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 854. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalite Za Baránkom (RTF - 18,19 KB)
34. RTF 29,2 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 910. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Ľudvikov Dvor (RTF - 21,18 KB)
35. RTF 23,37 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 911. Zmeny a doplnky UPN HSA Košice, lokalita Krásna - Golianova (RTF - 16,27 KB)
36. RTF 23,81 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 912. Zmeny a doplnky UPN HSA Košice, lokalita Gavlovičova (RTF - 19,74 KB)
37. RTF 32,12 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 1003. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita VŠA (RTF - 22,54 KB)
38. RTF 16,63 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 1017. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Ťahanovce - sever (RTF - 29,24 KB)
39. RTF 15,54 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 1018. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Čičky (RTF - 16,24 KB)
40. RTF 17,65 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 1019. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Hraničná ul. (RTF - 19,26 KB)
41. RTF 16,84 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 1021. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Kavečany - východ (RTF - 17,71 KB)
42. RTF 45,39 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 1022. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Šaca - U.S.Steel (RTF - 19,15 KB)
43. RTF 31,49 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 1023. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Girbeš (RTF - 17,69 KB)
44. RTF 82,48 KB Zmena VZN v r. 2010 na základe UZNESENIA: 1250. Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice v lokalite mestská časť Šaca (RTF - 19,39 KB)
45. PDF 25,75 KB Zmena VZN v r. 2010 na základe UZNESENIA: 1298. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Vyšné Opátske (RTF - 26,64 KB)
46. PDF 28,89 KB Zmena VZN v r. 2010 na základe UZNESENIA: 1300. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2010 (RTF - 20,19 KB)
47. PDF 61,01 KB Zmena VZN v r. 2011 na základe UZNESENIA: 28. Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, lokalita Priemyselný park Letisko (RTF - 17,85 KB)
48. RTF 26,75 KB Zmena VZN v r. 2012 na základe UZNESENIA: 381. Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice 2011 (RTF - 19,6 KB)
49. RTF 14,08 KB Zmena VZN v r. 2013 na základe UZNESENIA: 552. Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice 2012, zmena č. 65, 66 a 67 (RTF - 20,69 KB)
50. RTF 29,81 KB Zmena VZN v r. 2013 na základe UZNESENIA: 729. Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2013 (RTF - 35,48 KB)
51. RTF 37,6 KB Zmena VZN v r. 2014 na základe UZNESENIA: 890. Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2013 č. 86 – 94 (RTF - 28,9 KB)
52. RTF 1,06 MB Zmena VZN v r. 2015 na základe UZNESENIA: 138. Územný plán HSA Košice - Zmeny a doplnky 2014 - č. 95, 96, 97, 98 a 99 (RTF - 64,14 KB)
53. RTF 66,66 KB Zmena VZN v r. 2015 na základe UZNESENIA: 285. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015 (RTF - 51,93 KB)
54. PDF 189,66 KB Zmena VZN v r. 2017 na základe UZNESENIA: 743. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 (PDF - 198,34 KB)
55. PDF 203,33 KB Zmena VZN v r. 2018 na základe UZNESENIA: 1018. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017 (PDF - 214,75 KB)
56. PDF 202,57 KB Zmena VZN v r. 2018 na základe UZNESENIA: 1085. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017 (PDF - 211,2 KB)
57. PDF 201 KB Zmena VZN v r. 2018 na základe UZNESENIA: 1145. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot (PDF - 209,86 KB)
58. PDF 200,2 KB Zmena VZN v r. 2018 na základe UZNESENIA: 1227. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018 (PDF - 206,37 KB)
59. PDF 198,42 KB Zmena VZN v r. 2021 na základe UZNESENIA: 630. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 (PDF - 129,97 KB)
60. PDF 202,32 KB Zmena VZN v r. 2021 na základe UZNESENIA: 804. Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne (PDF - 144,57 KB)
61. PDF 198,09 KB Zmena VZN v r. 2022 na základe UZNESENIA: 940. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 18/ 2021 (PDF - 136,56 KB)
62. PDF 370,08 KB Zmena VZN v r. 2022 na základe UZNESENIA: 1103. Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 (PDF - 129,46 KB)
63. PDF 274,31 KB Zmena VZN v r. 2022 na základe UZNESENIA: 53. Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022 (ZIP - 73,38 MB)