Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 221

O výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest

Informácie

Vyhlásené (platné): 13.07.2021
Účinné: 01.08.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty

1. PDF 432,9 KB Text VZN č. 221 účinné od 1. 8. 2021
2. PDF 210,51 KB Úplné znenie VZN č. 221 účinné od 15. 7. 2022