Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 214

Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach

Informácie

Vyhlásené (platné): 24.10.2019
Účinné: 17.11.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty

1. PDF 684,15 KB Text VZN č. 214
2. PDF 475,03 KB Uplné znenie VZN č. 214 účinné od 23. 10. 2021