Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 206

Prevádzkový poriadok pohrebiska „Urnový háj - Južný cintorín“

Informácie

Vyhlásené (platné): 28.06.2019
Účinné: 13.07.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty