Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 190

O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 25.09.2017
Účinné: 01.11.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. PDF 263,43 KB Text VZN č. 190
2. PDF 415,62 KB Uplné znenie VZN č. 190 účinné od 1. 6. 2020
3. PDF 412,6 KB Uplné znenie VZN č. 190 účinné od 1. 1. 2022