Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 157

O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 06.07.2015
Účinné: 01.07.2016
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. RTF 308,37 KB Text VZN č. 157
2. RTF 232,41 KB Príloha č. 1 Zóna plateného parkovania - zoznam ulíc
3. PDF 1,7 MB Príloha č. 2 Grafické znázornenie zóny plateného parkovania
4. RTF 89,7 KB Príloha č. 3 Cenník - úhrady za dočasné parkovanie
5. PDF 243,44 KB Úplné znenie VZN č. 157 zverejnené 22.12.2016 (účinné od 1.1.2017)
6. PDF 784,63 KB Úplné znenie VZN č. 157 zverejnené 27.09.2018 (účinné od 15.10.2018)
7. PDF 775,68 KB Úplné znenie VZN č. 157 zverejnené 18.02.2019 (účinné od 16.02.2019)
8. PDF 753,42 KB Úplné znenie VZN č. 157 zverejnené 15.04.2019 (účinné od 01.05.2019)
9. PDF 912,2 KB Úplné znenie VZN č. 157 s prílohami zverejnené 30.10.2020 (účinné od 15.11.2020)

Zmeny a doplnky

1. PDF 375,37 KB Zmena VZN v r. 2016 na základe UZNESENIA: 574. Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN č. 157 o dočasnom parkovaní mot. vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a zmena VZN č.157 (PDF - 211,12 KB)
2. PDF 107,46 KB Zmena VZN v r. 2018 na základe UZNESENIA: 1137. Zmena VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice (PDF - 197,3 KB)
3. PDF 375,91 KB Zmena VZN v r. 2018 na základe UZNESENIA: 1216. Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní mot. vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a zmena VZN č. 157 (PDF - 193,56 KB)
4. PDF 402,18 KB Zmena VZN v r. 2019 na základe UZNESENIA: 16. Zmena VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice (PDF - 199,91 KB)
5. PDF 276,07 KB Zmena VZN v r. 2019 na základe UZNESENIA: 79. Zmena VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice (PDF - 196,9 KB)
6. PDF 419,12 KB Zmena VZN v r. 2020 na základe UZNESENIA: 506. Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice“ (PDF - 468,23 KB)
7. PDF 302,16 KB Zmena VZN v r. 2021 na základe UZNESENIA: 564. Zmena VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice (PDF - 194,49 KB)