Prejsť na obsah

Úradná tabuľa

Projekty mesta

Regenerácia vnútroblokov v meste Košice

Cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou vybraných mestských vnútroblokových priestorov.

Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9, Košice

Cieľom projektu je zvýšenie environmentálnych aspektov v meste Košice, prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou mestského prostredia na zmenu klímy, čím dôjde k systémovému zníženiu znečistenia ovzdušia, prašnosti a...