Prejsť na obsah

Školstvo

Výberové konanie na funkcie riaditeľov dvoch školských jedální v Košiciach: ŠJ Kežmarská 28 a a ŠJ Trebišovská 10 - príhlášky do 03.06.2022

Výberové konanie na funkcie riaditeľov dvoch základných škôl v Košiciach: ZŠ Kežmarská 28 a ZŠ Námestie L. Novomeského 2 - príhlášky do 26.05.2022

Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku CVČ pre rok 2022 - na pripomienkovanie do 29.01.2022

Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 - na pripomienkovanie do 27.01.2022

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 

Určenie spádových materských škôl (Nariadenie o spádových materských školách v zriaď. pôsobnosti mesta Košice a o mieste a termíne podávania žiadostí pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok) 

Voľné  pracovné  miesta v školách a škol. zariadeniach 
Školy a školské zariadenia

Oddelenie školstva MMK

Dokumenty a tlačivá

Školské stravovanie

Servis pre rodičov

 

Mládež a šport

Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach 17.5.2019             Logo Ministerstva školstva SR/Zdroj: oddelenie školstva MMK/