Školstvo

Výberové konanie na funkcie riaditeľov štyroch základných škôl v Košiciach: ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Fábryho 44, ZŠ Slobody 1 a ZŠ Gemerská 2 - termín podania prihlášky do 05.11.2021

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Turgenevova 7, Košice - termín podania prihlášky do 05.11.2021

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Kováčska 43, Košice - termín podania prihlášky do 28.10.2021

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 

Určenie spádových materských škôl (Nariadenie o spádových materských školách v zriaď. pôsobnosti mesta Košice a o mieste a termíne podávania žiadostí pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok) 

Voľné  pracovné  miesta v školách a škol. zariadeniach 
Školy a školské zariadenia

Oddelenie školstva MMK

Dokumenty a tlačivá

Školské stravovanie

Servis pre rodičov

 

Mládež a šport

Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach 17.5.2019             Logo Ministerstva školstva SR/Zdroj: oddelenie školstva MMK/