Prejsť na obsah

Kancelária prvého kontaktu - Magistrát mesta Košice

UPOZORNENIE !

Upozorňujeme návštevníkov Kancelárie prvého kontaktu, že počas terajšej rekonštrukcie hlavného schodiska magistrátu bude uzavretý hlavný vchod do budovy magistrátu z Triedy SNP. Namiesto neho bude môcť verejnosť počas stavebných prác využívať bočný vchod na magistrát od parkoviska na Ružínskej ulici. Opätovné otvorenie hlavného schodiska magistrátu sa predpokladá na jar 2023..

Adresa:

Magistrát mesta Košice 
Trieda SNP 48/A 
040 11 Košice 

 

Kontakt, call centrum   055 / 6419 100 - 101 - 111 

 

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: 

zodpovednaosoba @ kosice.sk

 

 

Úradné hodiny pre občanov nepretržite počas všetkých pracovných dní 

Pondelok 8:00 - 15:30 hod
Utorok 8:00 - 15:30 hod
Streda 8:00 - 18:00 hod,   pokladňa do 17.00 hod.
Štvrtok 8:00 - 15:30 hod
Piatok 8:00 - 14:30 hod,   pokladňa do 12.00 hod. 

 Platbu za miestne dane a komunálny odpad je  však možné vykonať cez samooobslužný platobný kiosk.

ON LINE objednávanie na pracoviská KPK

 

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referent pre kanceláriu prvého kontaktu
Telefón: 055 - 6419 375   
E-mail: kontakt @ kosice.sk
pracovisko: KPK č. 2
 

Pracoviská

telefón             e-mail *

1. Všeobecné informácie

 055 - 6419 385   

2. Osvedčovanie, kopírovanie                          

055 - 6419 375 osvedcovanie @ kosice.sk

3. Miestne dane                   

055 - 6419 387 dane @ kosice.sk

4. Komunálny odpad            

055 - 6419 391 poplatky @ kosice.sk

5. Pokladňa pre verejnosť          

055 - 6419 840

 

6. Parkovanie
    Vydávanie parkovacích kariet - registrácia žiadostí

055 - 6419 293

parking @ kosice.sk

    Podateľňa                               

055 - 6419 105