Prejsť na obsah

Stanica KVP

Znak Mestskej polície

Veliteľ stanice: Mgr. Rastislav Kuc
Zástupca veliteľa stanice: Ing. Marek Štetiar
Sídlo: Košice, Cottbuská č. 36
Kontaktné telefónne čísla: koordinátor: 0918 111 496
email: koordinator.kvp@msp.kosice.sk
   
Pracovisko Luník IX  
Sídlo: Košice, Krčméryho č. 2
Kontaktné telefónne čísla:
   
Obhospodarovaný územný obvod:

Mestská časť KVP
Mestská časť Myslava
Mestská časť Luník IX


Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@msp.kosice.sk
 
UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159
 

Mapa - hranice stanice KVP