Prejsť na obsah

Zasadnutie: IX

IX. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 27.04.2023
Dátum publikovania: 24.04.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 149 - 150
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

 

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

zvolávam

 

IX. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

27. apríla (štvrtok) 2023 od 7.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 4,42 MB Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2023 - 2025 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. --- Záver