Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVI

XVI. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 08.02.2024
Dátum publikovania: 05.02.2024
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 308 - 368
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach zvolávam 

 

XVI. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

8. februára 2024 (štvrtok) od 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 484,8 KB Prerokovanie pozastavených uznesení mestského zastupiteľstva PREDKLADÁ: skupina poslancov MZ
2. ZIP 1,63 MB Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v súvislosti so zmenou zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - pokračovanie rokovania o prerušenom bode zo dňa 24.11.2023 PREDKLADÁ: skupina poslancov MZ
3. ZIP 195,61 KB Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: skupina poslancov MZ
4. --- Personálne otázky PREDKLADÁ: skupina poslancov MZ
5. ZIP 196,11 KB Informácia o stave strategických projektov mesta Košice za rok 2023 PREDKLADÁ: skupina poslancov MZ
6. --- Záver