Prejsť na obsah

Komisie

Mestské zastupiteľstvo

Komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Volebné obdobie 2022 - 2026

Harmonogram zasadnutí komisií MZ na I. polrok 2023

 

Aktuálny prehľad rokovaní

Komisia Mestského zastupiteľstva Dátum rokovania  Čas rokovania  Miestnosť   Program      Výstupy     
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov        
Legislatívno-právna komisia   09.03.2023  13.00  D 310  pozvánka uznesenia
Komisia kultúry 02.03.2023 15.30 D 216 pozvánka uznesenia
Komisia národnostných menšín 02.03.2023  14.30  C 205  pozvánka uznesenia
Finančná komisia 13.12.2022  16.00  D 216  pozvánka uznesenia
Komisia pre školy, vzdelávanie a mládež 28.02.2023  15.00  D 216  pozvánka uznesenia
Komisia športu a aktívneho oddychu 27.02.2023  16.00  C 205  pozvánka uznesenia
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   07.03.2023  16.00  D 310  pozvánka uznesenia
Komisia dopravy a výstavby 28.02.2023  15.00  C 205  pozvánka uznesenia
Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  21.03.2023  15.00  D 310  pozvánka uznesenia
Sociálna a bytová komisia 07.03.2023  16.00  C 205  pozvánka uznesenia
Majetková komisia   27.03.2023 14.00 D 310 pozvánka uznesenia
Komisia cirkví        pozvánka
Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti  22.02.2023  13.00  D 216  pozvánka

Zloženie komisií 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: Mgr. Dominik Karaffa
Sekretár: Mgr. Katarína Popovič
Poslanci: Mgr. Martin Seman, doc. Ing. Erik Weiss, PhD., MUDr. Ján Sekáč, MBA, Mgr. Patrik Géci, Ing. Andrej Sitkár, Ing. Tibor Bačinský, Mgr. Marcel Vrchota, Mgr. Peter Berinšter, Mgr. Jozef Andrejčák, PhD.  
Popis činnosti komisie


Legislatívno-právna komisia
Predseda: JUDr. Beáta Zemková
Sekretár: JUDr. Andrea Ivanocová
Poslanci: Mgr. Marcel Vrchota, Ing. Mgr. Miloš Ihnát, Mgr. Peter Múdry
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia kultúry
Predseda: Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
Sekretár: Mgr. Andrea Takáčová
Poslanci: Mgr. Marián Horenský, PhD., Ing. Štefan Lasky, Ing. Igor Petrovčik, PhDr. Róbert Schwarcz
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia národnostných menšín
Predseda: Mgr. Peter Múdry
Sekretár: Ing. Erika Hiszemová
Poslanci: PhDr. Marcel Šaňa, Tomáš Vasok, Ing. Andrej Sitkár, Mgr. Lucia Gurbáľová
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie

Finančná komisia
Predseda: Ing. Roman Matoušek
Sekretár: Ing. Ján Michalko, DBA
Poslanci: Bc. Matej Kundrát, Ing. Tibor Bačinský, Mgr. Marcel Vrchota, Mgr. Martin Seman, Mgr. Jozef Andrejčák, PhD., Ing. Štefan Lasky, Ing. Michal Krcho  
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia pre školy, vzdelávanie a mládež
Predseda: PhDr. Róbert Schwarcz
Sekretár: Blanka Eliášová
Poslanci: Mgr. Marián Horenský, PhD., Mgr. Martin Seman, PhDr. Dominik Babušík, Mgr. Patrik Géci, Mgr. Lucia Gurbáľová , PhDr. Marcel Šaňa
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia športu a aktívneho oddychu
Predseda: Mgr. Marián Horenský, PhD.
Sekretár: Ing. Dana Šťastná
Poslanci: Ing. Roman Matoušek, PhDr. Dominik Babušík, doc. Ing. Erik Weiss, PhD., Mgr. Peter Berinšter, Ing. Anna Súkeníková, doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Ing. Jozef Karabin, MBA, Ing. Lucia Iľaščíková, PhD., ING-PAED IGIP, Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, Mgr. Patrik Géci
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Predseda: Mgr. Marcel Gibóda
Sekretár: Ing.Štefan Daňo
Poslanci: Bc. Matej Kundrát, doc. Ing. Erik Weiss, PhD., Mgr. Marek Fedoročko, Ing. Anna Súkeníková, doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Ing. Jozef Karabin, MBA
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia dopravy a výstavby
Predseda: Miroslav Špak
Sekretár: Mgr. Katarína Kollárová
Poslanci: Iveta Adamčíková, Mgr. Ladislav Lörinc, Mgr. Marek Fedoročko, Ing. Vladimír Saxa, doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Ing. Michal Krcho, Ing. Igor Petrovčik, Ing. František Ténai, MBA, Ing. Mgr. Miloš Ihnát
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia
Predseda: Mgr. Zuzana Slivenská
Sekretár:  Ing. Mária Kottferová
Poslanci: Iveta Adamčíková, Mgr. Peter Berinšter, Ing. Andrej Sitkár, Miroslav Špak
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Sociálna a bytová komisia
Predseda: Iveta Adamčíková
Sekretár: Bc. Dana Surová
Poslanci: Mgr. Zuzana Slivenská, Mgr. Martin Seman, Mgr. Peter Múdry, PhDr. Marcel Šaňa, Ing. František Ténai, MBA, Ing. Anna Súkeníková, Mgr. Lucia Gurbáľová
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Majetková komisia
Predseda: Mgr. Dominik Karaffa
Sekretár: Ing. Lýdia Juríková
Poslanci: Iveta Adamčíková, Ing. Vladimír Saxa, Mgr. Martin Seman, Tomáš Vasok, Mgr. Marcel Vrchota, Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, Ing. Marek Kandráč, Ing. Igor Petrovčik, Ing. Štefan Lasky, JUDr. Beáta Zemková
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia cirkví
Predseda: Mgr. Bernard Berberich
Sekretár: Ing. Mária Juhásová
Poslanci: Mgr. Lucia Gurbáľová
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti
Predseda: Mgr. Marcel Vrchota 
Sekretár: JUDr. Eva Ritóková 
Poslanci: Ing. Tibor Bačinský, Bc. Matej Kundrát, PhDr. Dominik Babušík, Ing. Lucia Iľaščíková, PhD., ING-PAED IGIP, Ing. Mgr. Miloš Ihnát, JUDr. Beáta Zemková, Ing. Igor Petrovčik, Mgr. Marcel Gibóda, Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, Miroslav Špak, doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Ing. František Ténai, MBA, Ing. Michal Krcho
Neposlanci:  
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie/Zdroj: Referát samosprávnych orgánov MMK/