Prejsť na obsah

Komisie

Mestské zastupiteľstvo

Komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Volebné obdobie 2022 - 2026

Harmonogram zasadnutí komisií MZ na I. polrok 2024

 

Aktuálny prehľad rokovaní

Komisia Mestského zastupiteľstva Dátum rokovania  Čas rokovania  Miestnosť   Program      Výstupy     
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov        
Legislatívno-právna komisia   10.05.2024  11.00  D 310  pozvánka uznesenia
Komisia kultúry 17.04.2024 13.00 C 205 pozvánka uznesenia
Komisia národnostných menšín 26.02.2024  14.00  C 205  pozvánka uznesenia
Finančná komisia 13.05.2024  16.00  D 310  pozvánka uznesenia
Komisia pre školy, vzdelávanie a mládež 05.03.2024  14.00 D 216 pozvánka uznesenia
Komisia športu a aktívneho oddychu 06.03.2024  15.00  C 205 pozvánka uznesenia
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   04.03.2024  16.00  D 310  pozvánka uznesenia
Komisia dopravy a výstavby 05.03.2024  15.00  D 310  pozvánka uznesenia
Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  25.04.2024  15.00  D 310 pozvánka uznesenia
Sociálna a bytová komisia 13.05.2024  15.30  C 205 pozvánka uznesenia
Majetková komisia  13.05.2024 13.00 D 310 pozvánka uznesenia
Komisia cirkví  05.03.2024  14.30  C 205  pozvánka uznesenia
Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti  23.05.2024  14.00  D 310  pozvánka uznesenia

Zloženie komisií 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: Mgr. Dominik Karaffa
Sekretár: Mgr. Katarína Popovič
Poslanci: Mgr. Martin Seman, doc. Ing. Erik Weiss, PhD., MUDr. Ján Sekáč, MBA, Mgr. Patrik Géci, Ing. Andrej Sitkár, Ing. Tibor Bačinský, Mgr. Marcel Vrchota, Mgr. Peter Berinšter, Mgr. Jozef Andrejčák, PhD.  
Popis činnosti komisie


Legislatívno-právna komisia
Predseda: JUDr. Beáta Zemková
Sekretár: JUDr. Andrea Ivanocová
Poslanci: Mgr. Marcel Vrchota, Ing. Mgr. Miloš Ihnát, Mgr. Peter Múdry
Neposlanci: JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková, JUDr. Martina Edery Lysina, JUDr. Roman Frnčo, Bc. Jaroslav Knieža, JUDr. Lucia Kováčiková, JUDr. Matúš Lemeš, JUDr. Monika Meňhertová, JUDr. Gabriela Minariková, doc. JUDr. Tibor Seman, PhD., JUDr. Lukáš Tomaš, doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., JUDr. Marián Rušin, PhD., JUDr. Mgr. Joachim Dušan Fraňo, JUDr. Stanislav Genčúr
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia kultúry
Predseda: Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
Sekretár: Mgr. Andrea Takáčová
Poslanci: Mgr. Marián Horenský, PhD., Ing. Štefan Lasky, Ing. Igor Petrovčik, PhDr. Róbert Schwarcz
Neposlanci: PaedDr. Gejza Adam, PhD., PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA, Andrej Ďurica, Vladimír Eperješi, Mgr. Milena Gašajová, Ján Grega, Ing. Angelika Hanesz, Jana Knežová, Mgr. art. Anton Korenči, ArtD., doc. Ing. Ladislav Mixtaj, PhD., Mgr. Lucia Potokárová, Peter Radkoff, Mgr. art. Noémi Ráczová, Ing. Ildikó Szegedyová, Ing. Roksolana Ščuroková, PhD, Mgr. Renáta Zolnaiová
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia národnostných menšín
Predseda: Mgr. Peter Múdry
Sekretár: Ing. Erika Hiszemová
Poslanci: PhDr. Marcel Šaňa, Tomáš Vasok, Ing. Andrej Sitkár, Mgr. Lucia Gurbáľová
Neposlanci: Boyan Balev, Mária Bicková, Attila Boldi, Lívia Czáboczká, Tibor Čisár, Mgr. Natália Dostoválová, CSc., PhDr. Angelika Dubíková,, MVDr. Vu Nguyen Duy, Ing. Jozef Filipko, Mgr. art. Štefánia Gajdošová, PhDr. Ľudmila Garjanská, Ing. Anton Glezgo, Ing. Angelika Hanesz, MUDr. Ivan Kolin, Juliana Berberich Sokolová, Ing. Pavel Doležal
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie

Finančná komisia
Predseda: Ing. Roman Matoušek
Sekretár: Ing. Ján Michalko, DBA
Poslanci: Mgr. Matej Kundrát, Ing. Tibor Bačinský, Mgr. Marcel Vrchota, Mgr. Martin Seman, Mgr. Jozef Andrejčák, PhD., Ing. Štefan Lasky, Ing. Michal Krcho, Ing. Mgr. Lenka  Kovačevičová  
Neposlanci: Ing. Marek Antoš, Ing. Peter Luczy, Ing. Patrik Ivanišin, Ing. Viera Háberová, doc., Ing. Jozef Zuzik, PhD, Ing. Milan Lesňák, Ing. Ladislav Takáč, Ing. Michal Demo, Ing. Juraj Tobák, Ing. Martin Turošík, Ing. Stanislav Palík, PhDr. Patrik Kohut, Ing. Marián Zahoranský, PhD., Vladimír Eperješi
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia pre školy, vzdelávanie a mládež
Predseda: PhDr. Róbert Schwarcz
Sekretár: Blanka Eliášová
Poslanci: Mgr. Marián Horenský, PhD., Mgr. Martin Seman, PhDr. Dominik Babušík, Mgr. Patrik Géci, Mgr. Lucia Gurbáľová , PhDr. Marcel Šaňa
Neposlanci: PhDr. Gejza Adam Dis.Art, PaedDr. Veronika Becová, Mgr. Mária Biľová, Mgr. Martin Fazekaš, Mgr. Andrea Gajdošová, Mgr. Martin Gbúr, PaedDr. Katarína Martiňáková, Dagmar Rondzíková, Mgr. Mária Sadovská, Mgr. Ján Samsely
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia športu a aktívneho oddychu
Predseda: Mgr. Marián Horenský, PhD.
Sekretár: Ing. Dana Šťastná
Poslanci: Ing. Roman Matoušek, PhDr. Dominik Babušík, doc. Ing. Erik Weiss, PhD., Mgr. Peter Berinšter, Ing. Anna Súkeníková, doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Ing. Jozef Karabin, MBA, Ing. Lucia Iľaščíková, PhD., ING-PAED IGIP, Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, Mgr. Patrik Géci
Neposlanci: PhDr. Karol Bačo, Mgr. Martin Boršč, JUDr. Ján Caban, Mgr. Juraj Dudovič, Matúš Hudák, František Klik, Ing. Branislav Koniar, Dušan Kulan, Bc. Martin Sciranka, Peter Schmiedl, Ing. Michal Starec PhD., PaedDr., Mgr. Jozef Bojčík, MPH, MHA, PhDr. Pavol Mutafov
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Predseda: Mgr. Marcel Gibóda
Sekretár: Ing.Štefan Daňo
Poslanci: Mgr. Matej Kundrát, doc. Ing. Erik Weiss, PhD., Mgr. Marek Fedoročko, Ing. Anna Súkeníková, Ing. Jozef Karabin, MBA
Neposlanci: Mgr. Igor Holéczy, prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., Ing. Miroslav Knap, Ing. Jana Končeková, doc. Ing. Branislav Kršák, PhD., Mgr. Igor Kupec, Ing. Ľuboš Lacko, Ing. Ján Nigut, Mgr. Adam Očkaják, Ing. František Palkó, Ing. Ivan Pezlar
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia dopravy a výstavby
Predseda: Miroslav Špak
Sekretár: RNDr. Ivan Pizňák, PhD.
Poslanci: Iveta Adamčíková, Mgr. Ladislav Lörinc, Mgr. Marek Fedoročko, Ing. Vladimír Saxa, doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Ing. Michal Krcho, Ing. Igor Petrovčik, Ing. František Ténai, MBA, Ing. Mgr. Miloš Ihnát
Neposlanci:  PaedDr. Zdeno Bartók, Ing. Erich Blanár, Ing. František Buchala, Ing. Jaromil Čop, Ing. arch. Matúš Gomolčák, Ing. Ivo Grobauer, Ing. Slavomír Kožár, Ing. arch. Peter Murko, Jozef Skonc, Mgr. Ladislav Strojný, Ing. Pavel Titl, Ing. Ingrid Faťolová
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia
Predseda: Mgr. Zuzana Slivenská
Sekretár:  Ing. Mária Kottferová
Poslanci: Iveta Adamčíková, Mgr. Peter Berinšter, Ing. Andrej Sitkár
Neposlanci: Ing. František Buchala, Ing. Peter Čech, MBA, Mgr. Tomáš Jurkovič, Mgr. Oliver Kovács, Anna Kötelesová, Ing. Beáta Murková, Ing. Patrik Nohavica, Mgr. art. Martin Pavlov, DiS., JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Ing. Lenka Sirotňáková, Ladislav Stupák, Ing. Róbert Magyar, Juraj Tabiczký
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Sociálna a bytová komisia
Predseda: Iveta Adamčíková
Sekretár: Bc. Dana Surová
Poslanci: Mgr. Zuzana Slivenská, Mgr. Martin Seman, Mgr. Peter Múdry, PhDr. Marcel Šaňa, Ing. František Ténai, MBA, Ing. Anna Súkeníková, Mgr. Lucia Gurbáľová
Neposlanci: PhDr. Peter Dringuš, MUDr. Magdaléna Galdunová, Ing. Jozef Haborák, PhDr. Soňa Hlaváčová PhD., MUDr. Zuzana Katreniaková PhD., PhDr. Lucia Kleinová, Mgr. Adam Očkaják, PhDr. Katarína Samecová, Mgr. Alica Schützová, PhDr. František Vaľko, Ing. Vladimír Puškár, Katarína Hermelyová, Mgr. Ingrid Lukáčová
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Majetková komisia
Predseda: Mgr. Dominik Karaffa
Sekretár: Ing. Lýdia Juríková
Poslanci: Iveta Adamčíková, Ing. Vladimír Saxa, Mgr. Martin Seman, Tomáš Vasok, Mgr. Marcel Vrchota, Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, Ing. Marek Kandráč, Ing. Igor Petrovčik, Ing. Štefan Lasky, JUDr. Beáta Zemková
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia cirkví
Predseda: Mgr. Bernard Berberich
Sekretár: Ing. Mária Juhásová
Poslanci: Mgr. Lucia Gurbáľová
Neposlanci: ThLic. Pavol Bardzák, PaedDr. Dušan Havrila,PhD., Mgr. Bc. Maroš Hopta, doc. JCDr., ICDr. Juraj Jurica, PhD., Ing. Jakub Špilár, ThLic. Allan Tomáš, Mgr. Eva Zummerová, Mgr. Štefan Lajoš, Mária Semanová, Ing. Ladislav Gööz, Mgr. Jaroslav Széles, PhDr. Jana Teššerová, Ervín Mittelmann 
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie


Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti
Predseda: Mgr. Marcel Vrchota 
Sekretár: JUDr. Eva Ritóková 
Poslanci: Ing. Tibor Bačinský, Mgr. Matej Kundrát, PhDr. Dominik Babušík, Ing. Lucia Iľaščíková, PhD., ING-PAED IGIP, Ing. Mgr. Miloš Ihnát, JUDr. Beáta Zemková, Ing. Igor Petrovčik, Mgr. Marcel Gibóda, Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, Miroslav Špak, doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Ing. František Ténai, MBA, Ing. Michal Krcho
Neposlanci: Mgr. Adam Beregszászi, JUDr. Filip Gaál, doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., Mgr. Marek Štefanisko, PhDr. Jaroslav Žďára, Mgr. Peter Kasterko
Činnosť a uznesenia z rokovaní komisie/Zdroj: Referát samosprávnych orgánov MMK/