Prejsť na obsah

Uznesenia: 170 - 172

VIII. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 04.07.2019

UZNESENIE: 171

Názov:
Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu
Dokument:

Ostatné