Prejsť na obsah

Uznesenia: 170 - 172

VIII. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 04.07.2019

UZNESENIE: 170

Názov:
Schválenie zverejneného programu VIII. zasadnutia (mimoriadneho) MZ v Košiciach
Dokument:

Ostatné