Prejsť na obsah

Uznesenia: 584 - 586

Pokračovanie XXII. zasadnutia

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 23.02.2021

UZNESENIE: 586

Názov:
Riešenie prepojenia kúpaliska Červená hviezda (ČH) a mestskej plavárne – urbanisticko-architektonická súťaž
Dokument:

Ostatné