Prejsť na obsah

Uznesenia: 584 - 586

Pokračovanie XXII. zasadnutia

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 23.02.2021

UZNESENIE: 585

Názov:
Rozpočtové opatrenia – viazanie rozpočtových výdavkov (Programový rozpočet mesta Košice na roky 2021 – 2023) – pozastavený výkon uznesenia
Dokument:

Ostatné