Prejsť na obsah

Uznesenia: 557 - 559

XX. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 16.11.2020

UZNESENIE: 559

Názov:
Mestská krytá plaváreň – zabezpečenie správy prostredníctvom spoločnosti TEHO, s.r.o.
Dokument:

Ostatné