Prejsť na obsah

Uznesenia: 557 - 559

XX. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 16.11.2020

UZNESENIE: 557

Názov:
Schválenie zverejneného programu XX. (mimoriadneho) zasadnutia MZ v Košiciach
Dokument:

Ostatné