Prejsť na obsah

Uznesenia: 488 - 489

XVIII. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 11.09.2020

UZNESENIE: 489

Názov:
Prerušenie rokovania MZ o bode „Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti DPMK, a.s.“
Dokument:

Ostatné