Prejsť na obsah

Uznesenia: 488 - 489

XVIII. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 11.09.2020

UZNESENIE: 488

Názov:
Schválenie zverejneného programu XVIII. (mimoriadneho) zasadnutia MZ v Košiciach
Dokument:

Ostatné