Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVIII

XVIII. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 11.09.2020
Dátum publikovania: 07.09.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 488 - 489
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

 

XVIII. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

11. septembra 2020 (piatok) od 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 825,57 KB Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti DPMK, a.s. PREDKLADÁ: skupina poslancov mestského zastupiteľstva
2. --- Záver