Prejsť na obsah

Uznesenia: 15 - 16

II. (mimoriadne) zasadnutie