Prejsť na obsah

Uznesenia: 381 - 384

XIV. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 29.04.2020

UZNESENIE: 382

Názov:
Zabezpečenie úverových prostriedkov na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2020 - 2021 v súvislosti s mimoriadnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19
Dokument:

Ostatné