Zasadnutie: 11

Pokračovanie IX. zasadnutia

Informácie


Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam
 
pokračovanie IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
3. októbra 2019 (štvrtok) od 8.00 hod.
 
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“ s programom, ktorý bol schválený po otvorení IX. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 19. septembra 2019.
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice