Prejsť na obsah

Uznesenia: 1 - 14

Ustanovujúce zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 10.12.2018

UZNESENIE: 9

Názov:
Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice - Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť; Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Koš
Dokument:

Ostatné