Prejsť na obsah

Uznesenia: 1 - 14

Ustanovujúce zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 10.12.2018

UZNESENIE: 7

Názov:
Voľba členov – poslancov do komisií MZ v Košiciach
Dokument:

Ostatné