Prejsť na obsah

Uznesenia: 1 - 14

Ustanovujúce zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 10.12.2018

UZNESENIE: 5

Názov:
Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach a vymedzenie ich úloh
Dokument:

Ostatné