Prejsť na obsah

Uznesenia: 1 - 14

Ustanovujúce zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 10.12.2018

UZNESENIE: 2

Názov:
Doplnenie bodu do programu I. (ustanovujúceho) zasadnutia MZ v Košiciach
Dokument:

Ostatné