Prejsť na obsah

Uznesenia: 1 - 14

Ustanovujúce zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 10.12.2018

UZNESENIE: 13

Názov:
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
Dokument:

Ostatné