Prejsť na obsah

Uznesenia: 1 - 14

Ustanovujúce zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 10.12.2018

UZNESENIE: 12

Názov:
Predloženie Žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na financovanie projektu "Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko"
Dokument:

Ostatné