Prejsť na obsah

Uznesenia: 1 - 14

Ustanovujúce zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 10.12.2018

UZNESENIE: 10

Názov:
Zmena členov štatutárneho a kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Dokument:

Ostatné