Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVIII

XVIII. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 24.06.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 23 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

XVIII. rokovanie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
24. júna 2013 (pondelok) od 14.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1. ZIP 2,06 KB
ZIP 19,75 MB
Návrh Dohody o urovnaní v kauze Waltz Properties Limited (Strelingstav) vs. Mesto Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 776,54 KB Návrh na ďalšie pokračovanie činnosti spoločnosti MFK Košice, a.s. v súvislosti s neúspešnou obchodnou verejnou súťažou na odpredaj pozemkov v lokalite VŠA PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
3. --- Záver