Prejsť na obsah

Uznesenia: 147 - 149

V. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 29.05.2007

UZNESENIE: 149

Názov:
Zmeny a doplnky Regulačného plánu Námestie osloboditeľov Košice v lokalite Slovan
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 57

Ostatné