Prejsť na obsah

Uznesenia: 811 - 832

pokračovanie XXIV. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 13.05.2009

UZNESENIE: 831

Názov:
Odpredaj nebytového priestoru pre CK PLUS, s.r.o. na ul. Hlavná č. 14

Ostatné

811. RTF 14,08 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre Gejzu Kováča a Zuzanu Kováčovú
812. RTF 14,22 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Ivana Kravčíka a Máriu Kravčíkovú do bezpodielového spoluvlastníctva
813. RTF 14,43 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Štefana Lossinszkého a Katarínu Lossinszkú
814. RTF 12,83 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Juraja Béreša a Máriu Bérešovú
815. RTF 16,3 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
816. RTF 12,69 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Petra Sovu a MUDr. Katarínu Sovovú
817. RTF 14,05 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Myslava pre RNDr. Jaroslava Čurillu, CSc. a RNDr. Danu Čurillovú do bezpodielového spoluvlastníctva
818. RTF 13,24 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Katarínu Jurčovú
819. RTF 13,19 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Jazero pre akad. mal. Gabrielu Paulinskú
820. RTF 13,42 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre HOPE TRADE s.r.o.
821. RTF 20,43 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1162 zo dňa 7.9.2006
822. RTF 33,12 KB Zmena uznesení MZ v Košiciach č. 405/2008, č. 526/2008, č. 609/2008 a č. 646/2008, týkajúcich sa predaja bytov formou verejnej dražby
823. RTF 28,3 KB Odpredaj 11 voľných bytov na ul. Baltická 18 formou verejnej dražby
824. RTF 14,05 KB Odpredaj voľného bytu na ul. Hlavná 43 formou verejnej dražby
825. RTF 25,43 KB Odpredaj voľných bytov na ul. Stálicová 1, ul. Kustrova 3, ul. Ľudová 2, ul. Ľudová 14, ul. Popradská 7, ul. Kpt. Jaroša 4, ul. Park. Angelinum 10,...
826. RTF 15,05 KB Odpredaj nebytového priestoru pre Ondreja Puváka JUON-TEX na ul. Hlinkova č. 37
827. RTF 14,76 KB Odpredaj nebytového priestoru pre Ondreja Puváka JUON-TEX na ul. Hlinkova č. 31
828. RTF 14,94 KB Odpredaj nebytového priestoru pre MILKCENTRUM, s.r.o. na ul. Výstavby č. 10
829. RTF 15,03 KB Odpredaj nebytového priestoru pre Radoslava Tótha na ul. Hlavná č. 64 Mäsiarska č. 23
830. RTF 14,62 KB Odpredaj nebytového priestoru pre EXCOP s.r.o. na ul. Štúrova č. 6
832. RTF 13,53 KB Odpredaj pozemkov a budovy obliekarne v areáli futbalového ihriska v lokalite Anička pre MČ Košice - Ťahanovce