Prejsť na obsah

Zasadnutie: 17

pokračovanie XIII. rokovania

Informácie

Dátum konania: 11.03.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

pokračovanie XIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
11. marca 2008 (utorok) o 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B" s programom, ktorý bol schválený po otvorení XIII. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 28. februára 2008.


Ing. František Knapík