Prejsť na obsah

Uznesenia: 367 - 369

XII. (mimoriadne) rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 29.01.2008

UZNESENIE: 369

Názov:
Povinná príloha č. 10 k žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu

Ostatné