Prejsť na obsah

Poslanci

Mestské zastupiteľstvo

Poslanci Mestského zastupiteľstva

zvolení v komunálnych voľbách v r.2006 na obdobie r.2006 - 2010

 Poslanci MZ zoradení podľa volebných obvodov
 Zmeny v poslaneckom zbore MZ v priebehu volebného obdobia r.2006 - 2010

Za koalíciu SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP       Za koalíciu SMER, SF, ĽS-HZDS, SNS
MUDr. Daniel Adamkovič   Mgr. Jozef Andrejčák
Ing. Marko Badanič   Ing. Jozef Drábik *)
Ing. Peter Bajus   Ing. Mária Gamcová, PhD.
František Balún   Tibor Horváth
Mgr. Bernard Berberich   Ing. Eva Hulmečíková
MUDr. Milan Bereš, PhD.   JUDr. Oskár Ivanko
Martin Boritáš   MVDr. Anna Jenčová
Ing. Eduard Buraš   Ing. Stanislav Kočiš
Ing. Peter Cengel   PhDr. Pavol Mutafov
Bc. Mikuláš Čečko   Doc.RNDr. František Olejník, PhD.
Štefán Derján **)   Ing. Dušan Petrenka
Ing. Marián Dittrich    
Erika Dolná    
MVDr. Jozef Figeľ   Nezávislí kandidáti
Ing.Jozef Filipko   Mgr. Ľubica Blaškovičová
Ing. Ján Forgáč   PhDr. Katarína Čižmáriková
Mgr. Ľubomír Grega   Ing. Alfonz Halenár
Peter Hrabovský   JUDr. Jaroslav Hlinka
Ing. Viktor Jeník    
MUDr. Igor Jutka, MPH    
Ing.Bc. Iveta Kijevská   Za Prosperitu Slovenska
Ing. Ján Kupec   JUDr. Marián Melichárek
MUDr. Norbert Lukán, PhD.    
Tibor Matoušek    
Ing. Michal Müller   Za koalíciu SOS, SRS
Ing. Ľuboš Pajtáš   JUDr. Cyril Betuš
Ing. RNDr.Emil Petrvalský,CSc.    
Daniel Rusnák    
Mgr. Štefan Rychnavský   Za Hnutie za demokraciu
MUDr.Ján Sekáč   František Krištof
MUDr.Marek Vargovčák    
Ing.Adrián Weiszer    
     


*) zánik poslaneckého mandátu, od 30.7.2009 náhradník Ing. Ján Jakubčiak
**) zánik poslaneckého mandátu 11.12.2009, od 27.4.2010 náhradník MVDr. Pavel Naď, PhD. 


Poslanecké kluby v Mestskom zastupiteľstve

KDH
Predseda:
1. Martin Boritáš
2. MUDr. Daniel Adamkovič
3. Ing. Marko Badanič
4. Ing. Peter Bajus
5. František Balún
6. Bc. Bernard Berberich
7. MUDr. Milan Bereš, PhD.
8. Ing. Peter Cengel
9. Mikuláš Čečko
10. Erika Dolná
11. Ing. Marián Dittrich
12. MVDr. Jozef Figeľ
13. Ing. Ján Forgáč
14. Ing. Ján Kupec
15. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
16. Ing. Michal Müller
17. Daniel Rusnák
18. Mgr. Štefan Rychnavský
19. František Krištof
 
 
SMER - SD, ĽS - HZDS
Predseda:
1. PhDr. Pavol Mutafov
2. Mgr. Jozef Andrejčák
3. Tibor Horváth
4. JUDr. Oskár Ivanko
5. MVDr. Anna Jenčová
6. Doc. RNDr. František Olejník, PhD.
7. Ing. Dušan Petrenka
 
 
NEZARADENÍ
politická príslušnosť NEKA
Ing. Alfonz Halenár
Ing. Ján Jakubčiak
SDKÚ - DS, SMK
Predseda:
1. Ing. Ľuboš Pajtáš
2. Ing. Jozef Filipko
3. Mgr. Ľubomír Grega
4. Peter Hrabovský
5. Ing. Viktor Jeník
6. MUDr. Igor Jutka, MPH
7. Ing.Bc. Iveta Kijevská
9. Tibor Matoušek
9. JUDr. Marián Melichárek
10. MVDr. Pavel Naď, PhD.
11. Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
12. MUDr. Ján Sekáč
13. MUDr. Marek Vargovčák
14. Ing. Adrián Weiszer
 
 
NEKA
Predseda:
1. Jaroslav Hlinka JUDr.
2. JUDr. Cyril Betuš
3. Mgr. Ľubica Blaškovičová
4. Ing. Eduard Buraš
5. PhDr. Katarína Čižmáriková
 
 
NEZARADENÍ
politická príslušnosť Slobodné fórum *)
1. Ing. Mária Gamcová, PhD.
2. Ing. Eva Hulmečíková
3. Ing. Stanislav Kočiš
 
 
 *) Poznámka: Podľa §12 ods. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva,
poslanecký klub tvorí najmenej päť poslancov / Uznesenie č.2

Dátum poslednej zmeny 8.9.2010