Prejsť na obsah

Zasadnutie: 46

pokračovanie XXIII. rokovania

Informácie

Dátum konania: 13.07.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 28 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

zvolávam

pokračovanie XXIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

13. júla 2006 ( štvrtok ) o 13.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“ s programom, ktorý bol schválený po otvorení XXIII. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 29.6.2006.