Prejsť na obsah

Uznesenia: 154 - 175

pokračovanie V. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 08.07.2003

Zoznam

154. PDF 37,96 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Jána Kollára
155. PDF 37,83 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Ferdinanda Petráka
156. PDF 37,97 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Čermeľ pre Mgr. Milana Háza
157. PDF 37,99 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Petra Hetesiho a manželku
158. PDF 38,02 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Grunt formou verejnej obchodnej súťaže
159. PDF 38,04 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Železiarne pre U.S.STEEL Košice, s.r.o.
160. PDF 38,94 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Myslava
161. PDF 38,04 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre Ing. Pavla Miškova
162. PDF 38,08 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Južné mesto pre firmu MALIMEX, spol. s r.o.
163. PDF 38,06 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Krásna pre Ing. Milana Šušku - REKO, Bratislava
164. PDF 37,91 KB Odpredaj budovy v k.ú. Krásna pre Štefana Horvátha
165. PDF 38,29 KB Odpredaj budovy a pozemku v k.ú. Myslava pre MČ Košice - Myslava
166. PDF 38,17 KB Zámena pozemkov v k.ú. Košické Hámre medzi mestom Košice a Ladislavom Gaškom
167. PDF 38,17 KB Zámena pozemkov v k.ú. Košické Hámre medzi mestom Košice a Deziderom Gaškom
168. PDF 38,03 KB Odkúpenie pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve Františka Martončíka pre mesto Košice
169. PDF 37,95 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Myslava pre MČ Košice - Myslava
170. PDF 37,95 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Ing. Júliusa Rezeša
171. PDF 38 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Letná vo vlastníctve mesta Košice pre CITY HOLDING, a.s.
172. PDF 38,2 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre MUDr. Štefana Nebesňáka a manželku
173. PDF 38,05 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre Máriu Diošovú
174. PDF 38,17 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre Jozefa Priščáka a manželku
175. PDF 38,1 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice pre Europrojekt Zeta 6 Sk, s.r.o.