Prejsť na obsah

Uznesenia: 262 - 295

pokračovanie VII. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 11.11.2003

Zoznam

262. PDF 38,47 KB Projekt "Škola druhej šance"
263. PDF 37,86 KB Koncepcia zdravotníctva v meste Košice
264. PDF 38,31 KB Zimná údržba pre sezónu 2003/2004 v meste Košice
265. PDF 39,45 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy ZOO Košice - Kavečany
266. PDF 38,33 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Darinu Margecanskú
267. PDF 38,38 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Dagmar Orosovú
268. PDF 38,37 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Atilu Vajani - ATRO,s.f. Slovakia
269. PDF 38,36 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Štefana Huštatyho
270. PDF 38,31 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre firmu INPROMA, spol. s r.o.
271. PDF 39,96 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
272. PDF 38,54 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Grunt pre Ing. Petra Čepela - ČEPEL
273. PDF 38,92 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košická Nová Ves pre Helenu Verešpejovú, Máriu Bocákovú, Helenu Nagyovú, Jozefa Nagy - Tkáča a Jozefínu Priputenovú
274. PDF 38,47 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Myslava pre Jozefa Šimáka a manželku
275. PDF 38,29 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre firmu QALT, s.r.o.
276. PDF 38,51 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Skladná pre obchodnú spoločnosť CASSOVIA REALITAS INVEST,s.r.o.
277. PDF 38,49 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Skladná pre obchodnú spoločnosť TEMPORIA, s.r.o.
278. PDF 38,55 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Skladná pre RIA LABORATÓRIUM, s.r.o. Košice
279. --- Odpredaj pozemku v k.ú. Skladná pre Ing. Karola Baloga, PhD.
280. PDF 38,43 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Skladná pre firmu MUDRING, spol. s r.o.
281. PDF 38,42 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto formou verejnej obchodnej súťaže
282. PDF 56,19 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. a spoločnosť EZEX, s.r.o.
283. PDF 38,69 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa formou verejnej obchodnej súťaže
284. PDF 38,67 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce pre firmu LUMI, spol. s r.o.
285. PDF 38,5 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Dezidera Frőhlicha
286. PDF 38,49 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košická Belá pre JUDr. Petra Sepešiho a Ivetu Sepešiovú
287. PDF 38,34 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Malá Lodina pre Eduarda Kriaka
288. PDF 38,46 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Veľká Lodina formou verejnej obchodnej súťaže
289. PDF 38,41 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Ing. Jiřího Golda
290. PDF 38,64 KB Odpredaj budovy a pozemku v k.ú. Šaca pre MČ Košice - Šaca
291. PDF 38,39 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Ing. Miroslava Bartka a manželku
292. PDF 38,73 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Veľká Lodina pre SAD, Košickú dopravnú spoločnosť, a.s.
293. PDF 38,53 KB Odpredaj budovy a pozemku v k.ú. Stredné mesto formou verejnej obchodnej súťaže
294. PDF 39,2 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o. Bratislava
295. PDF 38,33 KB Doplnenie komisií mestského zastupiteľstva