Prejsť na obsah

Mestská rada: 8

8. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 20.04.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach 

zvolávam

 

8. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

20. apríla (štvrtok) 2023 po skončení VII. (mimoriadneho) zasadnutia mestského zastupiteľstva

v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie blok „B“ č. dv. 006, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2023 - 2025

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

2. Záver

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice