Prejsť na obsah

Mestská rada: 11

11. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 12.09.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

zvolávam

 

11. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

12. septembra 2023 (utorok) v čase obedňajšej prestávky

v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie blok „B“ č. dv. 006, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  „Verejná osobná doprava s nulovými emisiami v meste Košice, I. etapa“ – projekt realizovaný z Fondu pre spravodlivú transformáciu v rámci Programu Slovensko

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice