Prejsť na obsah

Mestská rada

Informácie

Zasadnutia mestskej rady

Členovia mestskej rady

Primátor:

 

Ing. Jaroslav Polaček

 Poslanci:

 

Mgr. Bernard Berberich

 

Mgr. Marcel Gibóda

 

Mgr. Lucia Gurbáľová

 

Mgr. Marián Horenský, PhD. *)

 

Ing. Mgr. Miloš Ihnát

 

Ing. Lucia Iľaščíková, PhD., ING-PAED IGIP

 

doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH

 

Ing. Roman Matoušek

 

Ing. Igor Petrovčik

 

Mgr. Martin Seman

 

 

Predseda Rady starostov:

 

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová

 


voľba členov Mestskej rady v Košiciach uzn. č. 3/I. (ustanovujúce)zasadnutie MZ v Košiciach zo dňa 11.11.2022

 

*) člen MR s účinnosťou od 13.09.2023 namiesto Mgr. Ladislava Ladislav Lörinca


Zmeny v zložení mestskej rady v priebehu volebného obdobia 2022 - 2026