Prejsť na obsah

Mestská rada

Informácie

Zasadnutia mestskej rady

Členovia mestskej rady

Primátor:

 

Ing. Jaroslav Polaček

 Poslanci:

 

Mgr. Bernard Berberich

 

Ing. Jozef Filipko

 

Mgr. Marcel Gibóda

 

Mgr. Lucia Gurbáľová

 

JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.

 

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová

 

Mgr. Ladislav Lörinc

 

Ing. Milan Lesňák **)

 

MUDr. Ján Sekáč

 

Mgr. Ladislav Strojný *)

 

 

Predseda Rady starostov:

 

Ing. Ján Nigut 

 


voľba členov Mestskej rady v Košiciach uzn. č. 4/I. (ustanovujúce)zasadnutie MZ v Košiciach zo dňa 10.12.2018

 

*) člen MR s účinnosťou od 27.02.2020 namiesto p. Henricha Burdigu

**) člen MR s účinnosťou od 13.05.2021 namiesto JUDr. Mgr. Ladislava Rovinského


Zmeny v zložení mestskej rady v priebehu volebného obdobia