Prejsť na obsah

Primátor mesta Košice

Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a zastupuje ho navonok. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta. Jeho postavenie podrobne upravuje Zákon o meste Košice a Štatút mesta Košice. 
Primátora zastupujú najviac dvaja námestníci ktorých spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. 


 Ing. Jaroslav Polaček

           
          

 

Oficiálny program primátora a fotogaléria

 

Formulár Žiadosti o stretnutie s primátorom mesta Košice
Žiadosť môžete poslať mailom na sekretariatprimatora@kosice.sk 
alebo sa môžete objednať telefonicky na 055/ 6419 112

 Pracovný deň


Adresa a kontakt: Magistrát mesta Košice        
Tr. SNP 48/A 
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-6419 112
fax: +421-(0)55-6437 175
email:   sekretariatprimatora @ kosice.sk
www.kosice.sk

 Priame voľby primátora mesta Košice od roku 1990 - Štatistický prehľad 

 

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).