Prejsť na obsah

Oddelenie ekonomicko – personálne

Znak Mestskej polície
Vedúci oddelenia: Ing. Ladislav Suchý
Sídlo: Košice, Trieda SNP č. 48/A
Kontaktné telefónne číslo: 055/ 6419 403
email: ladislav.suchy@msp.kosice.sk
   
   Referát personálno – právny
Vedúci referátu: Mgr. Pavol Proks
Sídlo: Košice, Trieda SNP č. 48/A
Kontaktné telefónne číslo: 055/ 6419 411
email: pavol.proks@msp.kosice.sk
   
   Referát ekonomický a materiálno technický
Vedúca referátu: Ing. Zuzana Papcúnová
Sídlo: Košice, Trieda SNP č. 48/A
Kontaktné telefónne číslo: 055/ 6419 405
email: zuzana.papcunova@msp.kosice.sk
   Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@msp.kosice.sk
 
UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159