Oddelenie ekonomicko – personálne

Znak Mestskej polície
Vedúci oddelenia: Mgr. Pavol Proks
Sídlo: Košice, Trieda SNP č. 48/A
Kontaktné telefónne číslo: 055/ 6419 406
email: pavol.proks@kosice.sk
   
   Referát personálno – právny
Vedúci referátu: Mgr. Pavol Proks
Sídlo: Košice, Trieda SNP č. 48/A
Kontaktné telefónne číslo: 055/ 6419 406
email: pavol.proks@kosice.sk
   
   Referát ekonomický a materiálno technický
Vedúca referátu: Ing. Helena Rohrerová
Sídlo: Košice, Trieda SNP č. 48/A
Kontaktné telefónne číslo: 055/ 6419 405
email: helena.rohrerova@kosice.sk
   Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@kosice.sk
 
UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159