Prejsť na obsah

Katalóg ulíc

Názvy ulíc sú súčasťou orientačného systému mesta. Majú prispievať k lepšej orientácii obyvateľov a návštevníkov mesta a k spoľahlivému označeniu bydliska fyzických osôb alebo sídla právnických osôb, alebo umiestnenia významných objektov.

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 286/2015 na svojom VIII. rokovaní dňa 14. decembra 2015 v súlade s § 2b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 163/2015 Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc), na základe ktorého mesto Košice vedie evidenciu ulíc v katalógu ulíc.

 

Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu. 
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením príslušnej žiadosti uvedenej na adrese https://www.kosice.sk/clanky/skupina/formulare-a-ziadosti 
na e-mail: archiv@kosice.sk  

Pravidlá pre určovanie názvov ulíc (Všeobecne záv. nariadenie č.163)

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu 


Filter ulíc podľa písmena:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | VŠETKY


Názov ulice Mestská časť PSČ VZN Poznámka
Fábryho Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Fakľová Košice - Sever 04001 ---
Fándlyho Košice - Barca 04017 ---
Fatranská Košice - Západ 04011 č. 141 od r. 2013
Fejova Košice - Juh 04001 ---
Feketeova pažiť Košice - Krásna 04018 --- Nosekova - časť
Feldov park Košice - Staré Mesto 04001 č. 189 od r. 2017
Festivalové námestie Košice - Staré Mesto 04001 ---
Festivalové námestie Košice - Sever 04001 ---
Fialková Košice - Západ 04011 ---
Fibichova Košice - Juh 04001 ---
Fiľakovská Košice - Západ 04011 č. 139 od r. 2013
Floriánska Košice - Staré Mesto 04001 --- Sw. Floriana ulica, Szent Florián utca, Florián utca, Ménešiho ulica. Vyčlenili sa z nej ulice Dolný a Horný breh a pohltila ulice Hviezdovú a Pivničnú.
Franckova Košice - Juh 04001 ---
Františkánska Košice - Staré Mesto 04001 --- A.Józsefa - Najstaršie meno, podobu a šírku ulice nepoznáme. Františkánskou sa mohla stať až v prvej polovici 15. storočia, po príchode rádu do Košíc. Po väčšinu svojej existencie niesla meno po františkánskych mníchoch: Franziscaner gasse (Františkánska ulica), Franciskánus utca (Františkánska ulica), ulica Józsefa Attilu, Attilova ulica.
Furčianska Košice - Košická Nová Ves 04014 --- Kyjevská