Prejsť na obsah
KALENDÁR PRIMÁTORA

Videohovor s poslancami MZ a starostami MČ - Monitorovacia správa k Programu rozvoja mesta Košice za rok 2020, Informácia o postupe prác na PHRSR

Ďalšie udalosti primátora

Zdieľať