Tlačový brífing k sčítaniu a registrácií ľudí a rodín v bytovej núdzi

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 ORBIS PICTUS LEUCHOVIA a CHRÁMY PENATPOLITANY
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 14.1.2015 Euroliga basketbal: Good Angels Košice – Galatasaray Istanbul
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 O ZMIERENÍ
JANUÁR 2014 - DECEMBER 2014 Realizácia tvorivých dielní

Zdieľať